O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Stanisława Grzesiaka mieści się w Janowie Lubelskim w budynku naprzeciwko Sądu Rejonowego. W Kancelarii prowadzi się ogólną praktykę adwokacką w kilku dziedzinach prawa, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Równolegle w Kancelarii świadczona jest prawna obsługa przedsiębiorców. Kancelaria współpracuje z adwokatami z Lublina, Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Warszawy.

Nota biograficzna

Stanisław Grzesiak jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. W roku 2008 ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Następnie odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie i w 2013 r. złożył egzamin adwokacki, uzyskując kwalifikacje do wykonywania zawodu adwokata. Ponadto w roku 2014 ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

O zawodzie adwokata

Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Praktyka zawodowa adwokata to przede wszystkim :

  • reprezentowanie klientów przed sądami, trybunałami arbitrażowymi, organami administracji publicznej, urzędami państwowymi,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych – pozwów, apelacji, wniosków etc.,
  • wydawanie opinii prawnych.

Adwokatów obowiązują szczególne zasady etyki zawodowej (skodyfikowane w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu), których przestrzeganie jest zabezpieczone odpowiedzialnością dyscyplinarną.
Każdy adwokat jest ustawowo objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zawodowym OC z tytułu szkód związanych z wykonywaniem wolnego zawodu.